Ιδρυτικά μέλη – ΔΣ

Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/03/2019 και αποτελείται από τα εξής μέλη:

Γεώργιος Σγούρδος, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Πρόεδρος ΔΣ

Θεοδόσιος Δημόπουλος, επίκουρος καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Λωζάννης
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφοιτη Σχολής Διπλωματίας Γενεύης
Γραμματέας ΔΣ

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Ταμίας ΔΣ

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Δημήτριος Παπαστεργίου, πολιτικός μηχανικός
Αλέξανδρος Κόκκας, ορθοδοντικός


1ο Διοικητικό Συμβούλιο (4/12/2016):

Γεώργιος Σγούρδος, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Πρόεδρος ΔΣ

Θεοδόσιος Δημόπουλος, επίκουρος καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Λωζάννης
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Γραμματέας ΔΣ

Γρηγόριος Χατζηλυμπέρης, ιατρός και ιεροψάλτης
Ταμίας ΔΣ

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφοιτη Σχολής Διπλωματίας Γενεύης
Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Φίλιππος Κίτσος, δικηγόρος


Ιδρυτικά μέλη:

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Θεοδόσιος Δημόπουλος
, επίκ. καθ. Χρηματοοικονομικής Παν/μίου Λωζάννης
Καλλιόπη Ιωαννίδου
, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφ. Σχ. Διπλωματίας Γενεύης
Φίλιππος Κίτσος
, δικηγόρος
Χρύσα Παπαδάκη
, ιδιωτική υπάλλληλος
Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Γεώργιος Σγούρδος
, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Γρηγόριος Χατζηλυμπέρης, ιατρός και ιεροψάλτης


Η Μέλισσα του Ελληνισμού, 3 χρόνια μετά την ίδρυσή της, έχει περίπου 80 εγγεγραμμένα μέλη. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται σε περίπου 700 εγγεγραμμένους παραλήπτες.