Ιδρυτικά μέλη – ΔΣ

Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο (2023) αποτελείται από τα εξής μέλη:

Γεώργιος Σγούρδος, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Πρόεδρος

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Μέλος, γραμματειακή υποστήριξη

Βασίλειος Αγραφιώτης, μηχανικός Η/Υ
Ταμίας

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Μέλος

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφ. Σχ. Διπλωμ. Γενεύης
Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ:

Δημήτριος Παπαστεργίου, πολιτικός μηχανικός


3ο Διοικητικό Συμβούλιο (Γενική Συνέλευση της 12/12/2021):

Γεώργιος Σγούρδος, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Πρόεδρος

Θεοδόσιος Δημόπουλος, επίκουρος καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Λωζάννης
Αντιπρόεδρος ΔΣ, διαχείριση σχολείου

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Μέλος, γραμματειακή υποστήριξη

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφοιτη Σχολής Διπλωματίας Γενεύης
Γραμματέας

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Ταμίας

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Μέλος, γραμματειακή υποστήριξη

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφοιτη Σχολής Διπλωματίας Γενεύης
Δημήτριος Παπαστεργίου
, πολιτικός μηχανικός


2ο Διοικητικό Συμβούλιο (Γενική Συνέλευση της 30/03/2019):

Γεώργιος Σγούρδος, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Πρόεδρος ΔΣ

Θεοδόσιος Δημόπουλος, επίκουρος καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Λωζάννης
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφοιτη Σχολής Διπλωματίας Γενεύης
Γραμματέας ΔΣ

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Ταμίας ΔΣ

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Δημήτριος Παπαστεργίου, πολιτικός μηχανικός
Αλέξανδρος Κόκκας, ορθοδοντικός


1ο Διοικητικό Συμβούλιο (Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 4/12/2016):

Γεώργιος Σγούρδος, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Πρόεδρος ΔΣ

Θεοδόσιος Δημόπουλος, επίκουρος καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Λωζάννης
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Γραμματέας ΔΣ

Γρηγόριος Χατζηλυμπέρης, ιατρός και ιεροψάλτης
Ταμίας ΔΣ

Καλλιόπη Ιωαννίδου, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφοιτη Σχολής Διπλωματίας Γενεύης
Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Φίλιππος Κίτσος, δικηγόρος


Ιδρυτικά μέλη (Δεκ. 2016):

Σοφία Δάλκου, ιατρός
Θεοδόσιος Δημόπουλος
, επίκ. καθ. Χρηματοοικονομικής Παν/μίου Λωζάννης
Καλλιόπη Ιωαννίδου
, Δρ. Ιατρικής, Παθοβιοχημικός, απόφ. Σχ. Διπλωματίας Γενεύης
Φίλιππος Κίτσος
, δικηγόρος
Χρύσα Παπαδάκη
, ιδιωτική υπάλλληλος
Χρυσάνθη Σαμαρά, Δρ. Βιολογίας
Γεώργιος Σγούρδος
, ιατρός ακτινοδιαγνώστης
Γρηγόριος Χατζηλυμπέρης, ιατρός και ιεροψάλτης


Η Μέλισσα του Ελληνισμού, 6 χρόνια μετά την ίδρυσή της (2016-2023), έχει περίπου 80 εγγεγραμμένα μέλη. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται σε περίπου 850 εγγεγραμμένους παραλήπτες.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial