Δωρεές

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε ποικίλες εκδηλώσεις χάρη στην καταβολή συνδρομής των μελών μας. Παρ’ όλα αυτά, για την απρόσκοπτη λειτουργία και την περαιτέρω διεύρυνση της δράσης μας, κάθε επιπλέον οικονομική ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη.

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της επιλογής σας στον τραπ. λογαριασμό. Εάν το επιιθυμείτε, θα λάβετε απόδειξη πληρωμής. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

Αρ. τραπ. λογαρ. (PostFinance) : 14-497882-3
IBAN: CH51 0900 0000 1449 7882 3
BIC: POFICHBEXXX

Δικαιούχος :
Αssociation Melissa pour l’Hellénisme
CH-1000 Lausanne

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial