Παρουσίαση – Σκοποί

Η Μέλισσα του Ελληνισμού (ΜτΕ) είναι ένας πολιτιστικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016. Σκοπός της ΜτΕ είναι η μελέτη και η προβολή του οικουμενικού μηνύματος του ελληνικού πολιτισμού.

Κίνητρο για την ίδρυση του φορέα αυτού αποτέλεσε η κοινή ανάγκη να βιώσουμε και να ερευνήσουμε τον πνευματικό θησαυρό που ο Ελληνισμός δημιουργεί αδιαλείπτως επί χιλιετίες. Ο θησαυρός αυτός είναι η πηγή του Ήθους και του Τρόπου που συνδέουν διαχρονικά τους Έλληνες της διασποράς με τους συνέλληνες του μητροπολιτικού χώρου.

Η ΜτΕ διοργανώνει διαλέξεις και προβολές ταινιών τεκμηρίωσης με αντικείμενο σημαντικά κεφάλαια της Ιστορίας μας (αρχαιότητα, ελληνιστικοί χρόνοι, ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία και πατρογονικές εστίες του Ελληνισμού, φιλελληνισμός, κ.ά.). Επίσης, προωθεί την εμπειρική γνωριμία με τα διαχρονικά πολιτισμικά μας επιτεύγματα, όπως η μουσική, η εικονογραφία, η ποίηση και η επιστήμη.

Επιπλέον, η ΜτΕ εργάζεται για τη δημιουργία βιβλιοθήκης. Ήδη διαθέτει περίπου 5.000 τίτλους βιβλίων στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, μεταξύ των οποίων 100 σπάνια ελληνικά παλαιότυπα του 16ου αιώνα εκδοθέντα κυρίως στην Ελβετία, καθώς και έγγραφα ιστορικής αξίας. Τμήματα της συλλογής αυτής θα παρουσιάζονται σε προσωρινές εκθέσεις μουσείων της Ελβετίας.

Η ΜτΕ προσβλέπει σε συνεργασία με άλλους φορείς της Ελβετίας, καθώς και με τις ελληνικές και ελβετικές Αρχές για την προβολή της συνεισφοράς του Ελληνισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του ΔΣ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις νέων μελών και μελλοντικές συνεργασίες.Η Μέλισσα του Ελληνισμού (ΜτΕ) είναι ένας πολιτιστικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016. Σκοπός της ΜτΕ είναι η μελέτη και η προβολή του οικουμενικού μηνύματος του ελληνικού πολιτισμού.

Κίνητρο για την ίδρυση του φορέα αυτού αποτέλεσε η κοινή ανάγκη να βιώσουμε και να ερευνήσουμε τον πνευματικό θησαυρό που ο Ελληνισμός δημιουργεί αδιαλείπτως επί χιλιετίες. Ο θησαυρός αυτός είναι η πηγή του Ήθους και του Τρόπου που συνδέουν διαχρονικά τους Έλληνες των παροικιών του Μείζονος Ελληνισμού με τους συνέλληνες του μητροπολιτικού χώρου.

Η ΜτΕ διοργανώνει διαλέξεις και προβολές ταινιών τεκμηρίωσης με αντικείμενο σημαντικά κεφάλαια της Ιστορίας μας (αρχαιότητα, ελληνιστικοί χρόνοι, ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία και πατρογονικές εστίες του Ελληνισμού, φιλελληνισμός, κ.ά.). Επίσης, προωθεί την εμπειρική γνωριμία με τα διαχρονικά πολιτισμικά μας επιτεύγματα, όπως η μουσική, η εικονογραφία, η ποίηση και η επιστήμη.

Επιπλέον, η ΜτΕ εργάζεται για τη δημιουργία βιβλιοθήκης. Ήδη διαθέτει περίπου 5.000 τίτλους βιβλίων στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, μεταξύ των οποίων 100 σπάνια ελληνικά παλαιότυπα του 16ου αιώνα εκδοθέντα κυρίως στην Ελβετία, καθώς και έγγραφα ιστορικής αξίας. Τμήματα της συλλογής αυτής θα παρουσιάζονται σε προσωρινές εκθέσεις μουσείων της Ελβετίας.

Η ΜτΕ προσβλέπει σε συνεργασία με άλλους φορείς της Ελβετίας, καθώς και με τις ελληνικές και ελβετικές Αρχές για την προβολή της συνεισφοράς του Ελληνισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του ΔΣ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις νέων μελών και μελλοντικές συνεργασίες.