Επίτιμα μέλη

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας:

Επίτιμα μέλη: προτείνονται από το ΔΣ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα μέλη αλλά εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.

Πρόκειται για προσωπικότητες διεθνούς ακτινοβολίας, σύγχρονους πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού.