Εγγραφή ενηλίκων

Ο ετήσιος κύκλος σπουδών διαρκεί 34 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 68 ώρες διδασκαλίας, ήτοι 2 ώρες εβδομαδιαίως.
Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας της σχολής Minerva, rue de l’Etraz 4 και rue de l’École Supérieure 5, 1005 Lausanne.
Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε CHF 1’000 (δεν περιλαμβάνεται το κόστος των βιβλίων). Καταβάλλονται ως εξής: CHF 500.- έως τις 30.09.2021 και CHF 500.- το αργότερο έως 20.12.2021 ή ολόκληρο το ποσό κατά την εγγραφή.

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους εγγραφής ενηλίκων.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των τμημάτων, παρακαλείστε να κάνετε την εγγραφή σας, ει δυνατόν, πριν τις 15 Ιουνίου 2021. Ωστόσο, οι εγγραφές γίνονται δεκτές έως και την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial